دیده های سفید

دلم از حسرت کمبود کلمه، پُر
سینه از فریادهای خفه، خرد
دیده از بس که ندیده‌ست تو را گشت سفید...
و من از دست دلم، مُرد.

+ پُرم از حسرت ناگفته هایی که یا کلمه اش نبود، یا تلاقی چشمان مغرورمان به هم... پُرم از حسرت روزهایی که ندیدمت و نمی بینمت، و از روزهایی که می بینمت اما نمی فهمم ات، نمی فهمی ام. پُرم از حسرتِ پَر-باز!

/ 0 نظر / 5 بازدید