فخر بود داغ خداوندگار

در ادامه بر فتوای مرده گی و زنده گی، که حضرت مولانا داده بود، دو شعر بخوانید...یکی از نظامی و دیگری از سعدی...

 

دل اگر این مهره آب و گل است

خر هم از اقبال تو صاحب دل است

زنده به جان خود همه حیوان بود

زنده به تن باش که عمر آن بود

 

 

زنده کدام است بر هوشیار؟

آن که بمیرد به سر کوی یار

عاشق دیوانه سر مست را

پند خردمند نیاید به کار

سرکه به کشتن بنهی پیش دوست

به که بگشتن بنهی در دیار

ای که دلم بردی و جان سوختی

در سر سودای تو شد روزگار

شربت زهر ار تودهی نیست تلخ

کوه احد گرتونهی نیست بار

بندی مهر تو نیابد خلاص

غرقه عشق تو نبیند کنار

درد نهانی دلتنگم بسوخت

لاجرمم عشق ببود آشکار

در دلم آرام تصور مکن

وز مژه ‌ام خواب توقع مدار

گر گله از ماست شکایت بگوی

ور گنه از توست غرامت بیار

بر سر پا عذر نباشد قبول

تا ننشینی ننشیند غبار

دل چه محل دارد و دینار چیست

مدعیم گر نکنم جان نثار

سعدی اگر زخم خوری غم مخور

فخر بود داغ خداوندگار

/ 0 نظر / 4 بازدید