غصه دیر آمدن ها...

همیشه خوشحال بوده ام که در سال 1367 به دنیا آمده ام و نه سال های پیش از آن.

و همیشه ناراحت بوده ام که در سال 1367 به دنیا آمده ام و نه سال های پس از آن.

به عبارتی:

همیشه از اینکه دیر به دنیا آمده ام ناراحت بوده ام. و البته این ربطی به 67 هم ندارد، چون  اگر در 97 هم به دنیا می آمدم، باز ناراحت بودم...

/ 2 نظر / 3 بازدید
فاطیما

دلیلشم بنویسید که چرا دوست داشتید زودتر بدنیا می اومدید. البته اگه خیلی شخصی نیست و قابلیت انتشار داره مرسی

محمد حسین

درست برعکس من که حس میکنم یه ذره دیر به دنیا اومدم!! ولی خب خیالم راحته که نیومدم که بمونم!!