واژه‌های سربی

واژه‌ها رژه می‌روند
و من در رژیم بی‌غذایی
بالا می‌آورمشان
بر روی صفحه‌ی رایانه‌ام

طعمشان سربی است
هرچند چند وقتی هست
سرب تنها به شکل گلوله‌ای است
که در نفس‌های ما شلیک می‌شود

باید اندوه را مصادره کرد به مطلوب
و مطلوب را به دست آورد
شده حتا در زیر آب‌پاشی‌های گرمِ
آسمانی که ابری در آغوشش نیست

گاوی ماق کشید سگی واق کرد
و اینچنین دارد آغاز می‌شود
روز سگی این زندگی و تمام شود
شعری که جنین ناقص من است.

یزد/ دومین روز تیرماه 94

/ 0 نظر / 37 بازدید