سوال قلاب

او مشکل خود را به سرزن می ریخت

زن درعوضش اشک به دامن می ریخت

میگفت که زن دشمن مرد است ولی

هی آب به آسیاب دشمن می ریخت

 

بگذار دلت شکسته باشد ماهی

پای تو به گل نشسته باشد ماهی

تا که نروی زیر سوال قلاب

باید دهن تو بسته باشد ماهی

----------------------------------------

شعرها از عباس صادقی زرینی

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهتـــا .الف

هووووم یعنی هیچی نباید گفت...