قدری از دغدغه های مذهبی

این متن خیلی خوب است... تا آنجا که حرف هایی است که خودم هم یک بار نوشته بودم، و می خواستم بار دیگر هم بنویسم و بگویم... به خاطر همین، همین را می گذارم:


یکی از فعالیت های چند ماه یکبارم خواندن کامنت های وبلاگ آهستان است. فارغ از محتوای پست های آهستان. بحث های کامنت های این وبلاگ اغلب با وجود روی اعصاب بودن شدید، تامل برانگیز است. بحث این دفعه دوستان در مورد جای مهر روی پیشانی آقای جلیلی بود. عده ای می گفتند اثر حرارت است و عده ای عصبانی شده فریاد می زدند شما که 88 با دوست دخترتون و سگ پاکوتاهتون میومدین پشت بوم الله کبر می گفتین... یا شما که از 14 سالگی خودتو با آرایش خفه می کردی...
امیدوارم فضای جدید بتونه اعتدال رو به این تفکر که بسیار در وجود مردم ما ریشه دار هست برگردونه. قضاوت در مورد ریا و ریا کاری هر قدر زشت، معلول زخم خوردگی آدم ها از ریاکاری است و سند هر گندی را به نام دین زدن بابت اقناع دیگران.
و قضاوت در مورد باطن افراد معلول تفکری است که می خواهد همه را به ضرب چماق به مقصد بهشت برساند. از دین پوسته اش ماندن، همین ماندن ریش و چادر است و انقراض هزار مسلم دیگر دینی.
این که می نشینم پای بحث چند تن از مادران و دختران فامیل دور و می شنوم که : "من همیشه تو دعاهام به خدا میگم راضی نیستم من برم بهشت، این دختر قرتی ها هم..." یعنی: " من خیلی سختی می کشم از داشتن حجاب و همه باید اندازه من سختی بکشند. من از خدا بابت همه طاعات و عباداتم طلب دارم و اگر کسی اندازه من سختی نکشد و جایگاه من را داشته باشد من از خدا شاکی می شوم".
از طرف دیگر به نظرم این قدر آدم مذهبی خوب می شود اطراف هر کسی پیدا کرد تا همه وجودش تبدیل به عقده از "مذهبی ها" نشود. یعنی همان قدر که رفتار غلط ظاهرا مذهبی شماتت می شود، قضاوت زود هنگام و خود را در صلاحیت تمیز دادن سره و ناسره دیدن هم.
مخلص کلام: همه را به یک چوب راندن و نیت خوانی و نفوذ تفکر غلط مذهبی ( چه تفکر مذهبی آدم های غ مذهبی و چه مذهبی) کار خیلی بدی است!
نتیجه: گستره زاویه دید مذهبی در ایران بسیار بسیار وسیع تر از زوایای دیگر است.

نوشته انسیه ذوقی

/ 0 نظر / 3 بازدید