زنهار از پیروی سران و بزرگان

زنهار زنهار از پیروى و فرمانبردارى سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حسب خود مى نازند، و خود را بالاتر از آنچه که هستند مى پندارند، و کارهاى نادرست را به خدا نسبت مى دهند، و نعمت هاى گسترده خدا را انکار مى کنند، تا با خواسته هاى پروردگارى مبارزه کنند، و نعمت هاى او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصّب جاهلى، و ستونهاى اصلی فتنه، و شمشیرهاى تفاخر جاهلی هستند.

نهج البلاغه- خطبه قاصعه.

+ این خطبه، خطبه ای است طولانی و عمیق، که هم به درون انسان توجه می کند و هم به مباحثی که به اجتماع انسانی مربوط می شود می پردازد، و جالب است که ریشه همه مشکلات هم فردی و هم اجتماعی انسان ها را تعصب و تفاخراتی که هیچ پایه و اساسی ندارند، می داند.

/ 1 نظر / 26 بازدید