دیدید "دعای نمستجاب" را؟

دیدید بعضی وقت ها کسی می رود در خانه بزرگی، سراغ آن بزرگ را می گیرد، به جای آن که ببرندش پیش آن بزرگ، پولی، غذایی، منصبی، خانه ای، ماشینی، زن بسازی، شوهر بی عیب و نقصی، بچه سالم و صالحی، سفر حجی، بهشتی چیزی بهش می دهند و می گویند برو، با فلانی کار نداشته باش؟

دیدید بعضی وقت ها کسی می رود در خانه بزرگی، به جای اینکه سراغ خود آن بزرگ را بگیرد، با اولین چیز و کوچکترین جیفه و امکانات مادی که بهش بدهند، اصلا یادش می رود که اینجا خانه ای است که به خاطر بزرگش آمده بود.

 

دیدید بعضی وقت ها بعضی ها سماجت می کنند، که نه، من با فلانی و فلانی کار دارم، تو بیا به جای این چیزهایی که به من می دهی، هرچه دارم، پولم، خوراکم، خانه ام، منصبم، ماشینم، زنم، شوهرم، بچه ام، بهشتم را، بگیر، فقط یه لحظه "آقا" رو نشونم بده...فقط یه لحظه "مولا" رو نشونم بده...فقط یه لحظه...

 

دیدید بعضی ها را می برند و دار را به وجودش سربلند می کنند و خونش را می ریزند، با اینحال آن "یار"، باز هم خوشحال است و گلگونه اش را خونش می داند؟

 

دیدید بعضی ها می گویند:"سر ارادت ما و آستان حضرت دوست/که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست"؟ یا "وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم/که در طریقت ما کافریست رنجیدن"؟

 

دیدید بعضی ها می گویند:"تیغیم بران که برندارم"؟ یا "به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم"؟ یا "گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ/دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست"؟

 

دیدید بعضی های دیگر می گویند:"از تو جفا کردن روا از ما وفا جستن خطا"؟ یا همین بعضی ها می گویند: بهای باده من المومنین انفسهم"؟ (یعنی: قیمت باده ای که به درد مومنین می خورد و آنان را مست می کند، قیمت جانشان است.)

 

حالا، اگر منی، دعا کنم که:"بارخدایا، به عزتت قسم، به اولیایت قسم، به ذات اقدس خودت قسم، که دعا می کنم، مستجابم نکن، ولی از دعا کردن ناامیدم نکن، که دعاهای ما، همه بهانه است، که با این بهانه، بر در درگاه تو، باشیم و خط و خالت بینیم..."؛ می گویید ندیده اید؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
کتابخوار

سلام وبلاگت جالبه اما چرا این قدر عصبانی نظر می دی. ترسیدم .[وحشتناک]