خون خواهی!

 

+ منظورم از خون خواهی، قصاص نیست، بلکه عطش مردم برای خشونت و دیدن صحنه اعدام است.

/ 1 نظر / 23 بازدید
نرگس

یه چیز میگم کمی با ربط و کمی بی ربط به این پست. (بعضی از) مردم ما مردمی هستند که اگه بدونند داری پیشرفت می کنی، به جای اینکه دست شما رو بگیرند پای شما رو می گیرند.