درد پنهان

آنچه از سیمای من پیداست غیر از درد نیست
گرچه گاهی پشت یک لبخند پنهان می شود
عاقبت یک روز می بینی که در میدان شهر
یک نفر با خاطراتش تیر باران می شود
محمد سلمانی

حتی اگر نباشی ، می آفرینمت
چونانکه التهاب بیابان سراب را
قیصر امین پور

گرچه من تجربه‌ای از نرسیدن‌هایم
کوشش رود به دریا شدنش می ارزد
علی اصغر داوری

رفتی و فراموش شدی از دل دریا
چون ناله ی مرغی که ز یاد قفسی رفت
رفتی و غم آمد به سر جای تو ای داد
بیداد گری آمد و فریاد رسی رفت
هوشنگ ابتهاج

/ 0 نظر / 3 بازدید