آقا پلیسه، دیگه بیدار نیست

و پلیس انگلیس، وقتی شورش‌های چند هفته قبل لندن شروع می شود، حتی باتون هم نداشته، و الآن باید به خاطر عدم برخورد قاطع با شورشیان، زیر سوال افکار عمومی و دولت باشد. و چه تضاد عجیبی‌ست در دهکده جهانی‌مان، که در جایی "هرگونه برداشت تصویر، گرفتن عکس و درج خبر جرم محسوب می‌شود" و در جایی دیگر "جلوگیری از انتقال، تبادل و انتشار اطلاعات جرم محسوب می‌شود". اولی را در سوریه، لیبی و ایران خودمان دیده‌ایم؛ وقتی کسانی را در خیابان به جرم تصویربرداری با تلفن همراه دستگیر می کنند (یا حداقل حافظه موبایل را پاک میکنند-اگر بسیجی‌نما باشی و پارتی داشته باشی) و افرادی را، حتی اگر از جنس لطیف زن باشند، به خاطر نوشتن وبلاگ به شلاق و زندان محکوم می‌کنند و افرادی را، حتی اگر ممتاز باشند و نمونه، به جرم سیاسی بودن و شرکت در تظاهرات از دانشگاه اخراج می‌کنند، دیگر شکی در درست بودن "هرگونه برداشت تصویر، گرفتن عکس و درج خبر جرم محسوب می‌شود" در ممالک این‌ور‌آبی برایت نمی ماند، و وقتی فیلم‌های شورش‌های اخیر را در انگلستان می‌بینیم که عده‌ای مشغول دزدی و غارت هستند، و کسی یا کسانی دارند با دوربین‌هایشان – دوربین هایی که نه موبایل و هندی‌کم، بلکه حرفه ای و خبرنگاری است – فیلم می گیرند و در آن نزدیکی پلیس هم با لباس ضدشورشش ایستاده ولی نه به این دوربین‌به‌دست‌ها کار دارد و نه به آن شورشیان غارتگر، از ترس اینکه مبادا به جرم خشونت محکوم شود و در واقع می‌پذیرد که به جرم عدم قاطعیت برود دادگاه تا به جرم خشونت، باید فقط زل بزنی به کره جغرافیایی روی میزت، و هی حرص بخوری و حرص بخوری –تا پیر شوی و تا به "اذا بلغت الحلقوم"ت برسد– که چرا کمی آن طرف‌تر، دنیا نیامده‌ای.

"به همین دلیل، در حکومت استبدادی، پلیس نمودگاری است از کل نظام سیاسی، و وقتی پلیس جنایت کرد، کل نظام است که جنایتکار است." (حنایی کاشانی، محمد سعید، شهروند امروز، شماره 9، شهریور 90، صفحه 65)

/ 0 نظر / 3 بازدید