هوا تا قسمتی ابری است...

دو شعر طولانی و خوب، که الهام شدند، ولی متاسفانه نوشته نشدند و هرچه کردم این عقل معاش اندیش، نخواست همه را به خاطر بیاورد. به خاطر همین، یکی را نصفه نیمه، و دومی را دست و پا شکسته همین جا می گذارم:

I am death; you are life
I am day; you are night
yes baby, we are twin  

تب به آخر می رسد جانم گدازان می شود

چشم عاشق را ببین بی شعلخ سوزان می شود

شمع در تقدیر ما نقشی فراخور بایدش

شعله می سوزد درون را لیک تابان می شود

گوی دعوا در زمین عاشقان هرگز نشیند بر زمین

چون که با یک ادعا دین و دل و جان می شود

آسمان ابری شد و چشم مرا هم جو گرفت

هرکجا باران عشق آید، دل طوفان می شود

/ 1 نظر / 3 بازدید
lمعصومه افسری

سلام دوست خوب مصرع آخر اشکال وزنی داره اینجوری درست میشه هر کجا باران عشق آید دلم همراز طوفان می شود یا هر واژه ای به جای همراز مثلا در گیر