بانوی دلپذیر

بازوانت
که "باز" می شوند
"بلورها"
تمام رنگ "می بازند"
طاووسهای پر"فشان"
چتر به سر
"می چرخند"
از فراز نرده های نیزه دار

خنده "خوش‌جوش" یاسها...

"باد"
"به به" به دست می آید
و خیابان،
در خطوط موازی
چشمک‌زن چراغ می دهد

انگورهای آسمان
سبد سبد

دریاچه شراب "می جوشد"
"قوها"
قدم زنان جان به جام آن شراب می زنند

موهایم را
میان معبرهای مه‌آلود "می چینم"

چشمانم "اشک آشوب" در چمنزارِ سنگفرشِ ساده می سوزند
کوچه ها تمام
گاهواره می شوندکِی با کشاله های کبک
در سریر سینه
سِیر خواهی کرد؟
برای بوسیدن "قوس" قشنگ چانه ات
چندین غزال مست
"ماخ" می کشند!
بانوی "دلپذیر"
ماهیان سرخ بال
به سوی تُنگ بلورین تن‌ات می آیند.

شعر از فیروز محمد خانی
چاپ شده در ماهنامه تجربه، شماره 4 جدید، شهریور90
صفحه 48 از جنگ تجربه

/ 1 نظر / 17 بازدید