شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢

شوق رهایی

کلمات کلیدی :مطایبات فلسفی

کرمی در پیله هستیم

و شوقمان به "آن لحظه" از هرچیز بالاتر است،

آن لحظه ای که چشم ها به روی پیله دنیا بسته می شوند...

می ارزد که ثانیه ها را شمرد برای طلوع آفتاب...

یعنی از یک کرم، تنها این کار شایسته است...

انتظار برای لحظه پروانه شدن!

شوق آن لحظه، گاهی آنقدر زیاد است که پیش از موعد پیله را می درانی و به جای یک پروانه، چیزی که از تو به جا می ماند، یک حشره ضعیف چروکیده است.سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢

رسم روزگار

کلمات کلیدی :مطایبات فلسفی

رسم روزگار است اینکه کسی که خیلی خیلی می خواهی نظرش را بدانی لالمانی می گیرد، هرچه زور می زنی چیزی بگوید، فقط نگاه می کند، نگاهت می کند...
و به اینجا ختم نمی شود... آن که به هیچ وجه نمی خواهی صدایش را بشنوی، مدام بیخ گوشت، ور می زند، زر می زند و می چزاند گوشت را.

رسم روزگار است این...

+کاش برای حرف زدن، مالیاتی مقرر می شد... نه، کاش لااقل شنیدن حرف ها مالیات داشت. آن وقت فقط حرف آن کس که می خواستیم را پول می دادیم تا بشنویم.جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱

خیلی دور، خیلی خیلی دور...

کلمات کلیدی :مطایبات فلسفی، من و تنهایی

می گفت:
مواظب باشید:
آدم ها از آنچه به نظر می رسد به شما نزدیک ترند.

گفتم:
مواظب باش:
آدم ها از آنچه به نظر می رسد خیلی دورترند.شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱

دور باطل کلید و قفل

کلمات کلیدی :قاب تصویر، مطایبات فلسفی

هروقت کلیدی برای رسیدن به موفقیت پیدا کردم...یک نفر قفل را عوض کرد.
یکی از دوستان گفت: پس بگرد شاه کلید رو پیدا کن...
 
منم گفتم: دنبالشم، به شدت.


شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱

هرچیز که خوشحالتان می کند

کلمات کلیدی :مطایبات فلسفی، وودی آلن

به دلیل وجود مقادیر معتنابهی از چیزی که باعث به وجود آمدن افسردگی خواهد شد، ترجمه را بی خیال شدیم...

I happen to hate New Year's celebrations. Everybody desperate to have fun. Trying to celebrate in some pathetic little way. Celebrate what? A step closer to the grave? That's why I can't say enough times, whatever love you can get and give, whatever happiness you can filch or provide, every temporary measure of grace, whatever works. And don't kid yourself. Because its by no means up to your own human ingenuity. A bigger part of your existence is luck, than you'd like to admit. Christ, you know the odds of your fathers one sperm from the billions, finding the single egg that made you. Don't think about it, you'll have a panic attack.

Woody Allenشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱

یک مستعد خجول، یا یک ساده جسور؟

کلمات کلیدی :مطایبات فلسفی، وودی آلن

Talent is luck. The important thing in life is courage.

استعداد یه جور شانسه. چیزی که تو زندگی از همه مهم تره، داشتن جسارته!

وودی آلنجمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱

در خدمت ارسطو

کلمات کلیدی :مطایبات فلسفی

ارسطو را گفتند: ادب از که آموخته ای؟

 

گفت: من کجام شبیه لقمانه؟ 

مجله