شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩

دوباره بچه می شوم...

کلمات کلیدی :بچگی، بچه گی، فرانسیس تامسون، مولوی

بچه بودن، یعنی کل عالم را در دانه ای شن دیدن، یعنی همه عظمت بهشت را در یک گل وحشی دیدن، یعنی بی نهایت را در کف دست نگه داشتن، و یعنی ابدیت را در یک لحظه حس کردن...

                                                               فرانسیس تامسون.

 

دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی

                             بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش

                                                                   مولوی. 

مجله