شارژ ایرانسل

فال حافظ


پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠

همشهری داستان-شماره خردادماه

کلمات کلیدی :همشهری داستان، دانشمند


مجله همشهری داستان، یکی از معدود مجلاتی که این روزها ارزش خواندن دارد، در دوره جدید یکساله شد و به شماره خرداد 1390 رسید. انشاالله از این بعد سعی می کنم مطالب درجه یک هر شماره را فهرست‌وار، بنویسم، تا شاید اندکی از دین خود به نویسندگان و همکاران مجله را ادا کرده باشم.

 

دومین مجله ای که به نظر من ارزش خواندن دارد، مجله دانشمند است که موضوع آن علمی است و 49 سال پیاپی است که دارد چاپ می شود و خوشبختانه هنوز سطح بالا و جذابیت های خاص مطالب علمی را حفظ کرده، و می شود گفت چاپ 49 ساله اینچنین مجله ای، از چیزهای بعیدی است که خوشبختانه فعلا قریب است. برای ادای دین به این مجله هم، سعی می کنم هر ماه، مطالب برتر مجله از نظر خودم را بنویسم.

  

مجله