شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢

بهشت؛ از نظر ما!

کلمات کلیدی :خورخه لوئیس بورخس، سیاره کتاب

I have always imagined that Paradise will be a kind of library.

همیشه، تصورم این بوده است که بهشت جایی شبیه به یک کتابخانه است.

خورخه لوئیس بورخس - پدربزرگ تلخ‌داستانگوی همه ما

 
 

مجله