شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱

تخیلات ساده شیرین کودکی

کلمات کلیدی :قاب تصویر، بچگی

اگر این سادگی های کودکانه نبود، چگونه می توانستیم بزرگ شویم؟ و حال که دیگر خبری از آن همه نیست، چگونه زنده بمانیم؟سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩

دوباره بچه می شوم...

کلمات کلیدی :بچگی، بچه گی، فرانسیس تامسون، مولوی

بچه بودن، یعنی کل عالم را در دانه ای شن دیدن، یعنی همه عظمت بهشت را در یک گل وحشی دیدن، یعنی بی نهایت را در کف دست نگه داشتن، و یعنی ابدیت را در یک لحظه حس کردن...

                                                               فرانسیس تامسون.

 

دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی

                             بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش

                                                                   مولوی. 

مجله