شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢

 

کلمات کلیدی :سیاره کتاب، ادبیات انگلیس، چارلز دیکنز

You are a human boy, my young friend. A human boy O glorious to be a human boy! And why glorious, my young friend? Because you are capable of receiving the lessons of wisdom, because you are capable of profiting by this discourse which I now deliver for your good, because you are not a stick, or a staff, or a stock, or a stone, or a post, or a pillar.

 

O running stream of sparkling joy

To be a soaring human boy!

 

 

دوست جوان من، تو بنی آدمی و از مائی- و چه افتخاری که آدم بنی آدم باشد. و اما دوست من، چرا افتخار؟ زیرا تو این قابلیت و استعداد را داری که درس عقل و حکمت بیاموزی؛ این استعداد را داری که از وعظی که به خاطر خیر و صلاح تو ایراد می کنم بهره برگیری- چون عصا نیستی، چوبدست نیستی، کنده درخت نیستی، دیرک نیستی، پایه ستون نیستی.

گر بنی آدمی تو، چون جویی

پاک و شفاف و شاد و نیکویی

خانه قانون زده، فصل نوزدهم، ترجمه ابراهیم یونسی

 

توضیح:

ترجمه تحت اللفظی شعری که دیکنز آورده می شود:

به جویباری روان از شادی نمایانی می ماند

انسانی بلندپرواز بودن

 

که مترجم تا حدود زیادی با حفظ وفاداری به متن، آن را به صورت شعر کلاسیک فارسی ترجمه کرده است.

در نسخه انگلیسی انتشارات "بارنز اند نوبل" این کتاب، این توضیح نیز آمده است:

« اگرچه این شعر توسط دیکنز ساخته شده است، با اینحال یادآور شعری از ویلیام بلیک با نام "ترانه های معصومیت" است.»

 

ویلیام بلیک و این شعر، بر روی دیکنز و آثارش تاثیرات زیادی گذاشته اند. به همین دلیل، خواندن شعر ترانه های معصومیت بسیار توصیه می شود. متاسفانه در اینترنت ترجمه کامل و دقیقی از این شعر پیدا نشد. من یک تکه از شعر را ترجمه کردم، اما اگر مایل بودید می توانید متن انگلیسی این شعر زیبا را از طریق لینک زیر، ببینید.

http://www.glyndwr.ac.uk/rdover/blake/songsinn.htm

And I plucked a hollow reed,

And I made a rural pen,

And I stained the water clear,

And I wrote my happy songs

Every child may joy to hear.

 

نی‌ای تو خالی چیدم

و از آن قلمی روستایی تراشیدم

آب را با زلالی اش آمیختم

و نغمه های شاد نوشتم

تا کودکان از شنیدنش شاد شوند.

 شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢

راز خوشبختی

کلمات کلیدی :چارلز دیکنز، سیاره کتاب، ادبیات انگلیس

"My other piece of advice, Copperfield," said Mr. Micawber, "you know. Annual income twenty pounds, annual expenditure nineteen nineteen and six, result happiness. Annual income twenty pounds, annual expenditure twenty pounds ought and six, result misery. The blossom is blighted, the leaf is withered, the god of day goes down upon the dreary scene, and — and in short you are for ever floored. As I am!"

 

آقای میکابر گفت: «کاپرفیلد، نصحیت دیگر را خود می دانی: اگر عواید سالانه ات بیست لیره باشد و خرجت نوزده لیره و نوزده شیلینگ و شش پنی خوشبختی، و الا اگر درآمد سالانه ات بیست لیره و خرجت بیست لیره و شش پنی باشد، بدبختی. غنچه حیاتت پژمرده و برگت خشک می شود و آفتاب بختت به افول می گراید. ماحصل کلام، تا عمر داری مثل من روی خوش نمی بینی.

دیویدکاپرفیلد... فصل دوازدهم... ترجمه مسعود رجب‌نیا (با اندکی ویرایش)

 

- طرحی از مستر میکابر. طراحی توسط فرانک رینولدز، 1910. 

مجله