شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳

مردی از تبار پیامبر درگذشت

کلمات کلیدی :آفتاب مرگ، مرگ، آسیدجواد حیدری، یزد

مرگ، آن طور است که زندگی بوده. یکی که عمری به مال اندوزی و جمع کردن قدرت و ثروت مشغول بوده، مسلم است که وقتی در سن بالا و با هشیاری بسیار پایین می میرد، اطرافیانش به نیابت از او او را پای بند به این جهان نگه می دارند، با هر وسیله و ترفندی شده.
و یکی که عمری را به گسترش اخلاق در بین پولدارها، و حمایت همشگی از مردم در برابر قدرتمندان، چه قدرتمندان سیاسی چه اقتصادی گذرانده، وقتی می میرد، مرده است، و دیگر نیازی به امکانات یک بخش کامل بیمارستانی مجهز نیاز ندارد تا چند روزی بیشتر به حیات نباتی ادامه دهد.

امروز صبح، آسیدجواد حیدری، روحانی بسیار بااخلاق و مهربان و خوب یزد، که معروف بود به حمایت از مردم و کناره گیری از همراهی با سیاست این سی و پنج سال، مرد. صبح حالش بد می شود، و همان وقت می میرد و بنا به وصیتش، زود (فردا) دفنش می کنند. پیرمردی که برای بهبود وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم یزد کارهای زیادی کرد، و مهربانی و سخاوتش زبانزد مردم کوچه و بازار بود.
در زمانی که فردی دیگر که در کشور پست مهمی دارد، به حیاتی نباتی ادامه می دهد و رسیدگی به اعمالش به خدا و تاریخ واگذار شده، مرگ آسیدجواد، هم عبرتی است برای ایشان، هم نشانه ای است برای ما که هنوز در جمع آخوندان، روحانیانی هم پیدا می شوند که اسلام رحمانی را زندگی کنند و به ما نشان می دهند. روحانیانی که هدایت نبوی برایشان بسیار مهم تر از خلافت اموی است.

حسرت، نه مرگ اینهاست، که مرگ برای اینها سعادت است و لقاالله، حسرت کمبود این چنین آدم هایی است در زمانه ای که روحانیان نبوی کم اند و نمونه های اموی زیاد.

روحش شاد.
جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢

تنها امید

کلمات کلیدی :شعر، قاب تصویر، حافظ، آفتاب مرگ

شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن
به اسیران قفس مژده گلزار بیار
بیدل می گوید:
یاد آزادی است، گلزار اسیران قفس
زندگی گر عشرتی دارد امید مردن است...
با این امید زنده ایم...سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱

التجا به دشمن

کلمات کلیدی :شعر، مهدی اخوان ثالث، آفتاب مرگ

دوستان و دشمنان را می‌شناسم من
زندگی را دوست می‌دارم
مرگ را دشمن
وای اما، با که باید گفت این؟
من دوستی دارم
که به دشمن خواهم از او التجا بردن

+در این تصویر،
عُمَر،
با سوط بی‌رحم خشایَرشا،
زند دیوانه وار اما،
نه بر دریا،
که گرده‌ی من...
به زنده‌ی تو...
به مرده‌ی من.

+امروز روز اخوان بود برای ما...


 

مجله