شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩

خلق را تقلیدشان بر باد داد...

کلمات کلیدی :

دو به اضافه دو

                  مساوی است یا کوچکتر است از یا بزرگتر است از

                                                                      چهــــــــــــــــــــــــــــــــــار

تا                                

"آقا..." چه بفرمایند...                                   

چه قدر سبک و خنده آور است که بگوییم مراد از آیه،  اُمراء یا فقهاء و یا امربه معروف کنندگان اند و یعنی اینها هم در ردیف رسول (ص) اند و بدون قید شرط، مطاع مطلق اند!! آیا می شود خداوند اینها را مطلق و مانند رسول (ص) مفترض الطاعه کند؟

قاموس قرآن. آیت الله سید علی اکبر قرشی. ذیل تفسیر آیه "اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم"، در تعیین مصداق ولی امر مسلمین. 

مجله