شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸

 

کلمات کلیدی :

خواب فرش

(هر گونه نظری در مورد این مطلب قابل بحث کردن است...)

حتما شما تا حالا اصطلاح و بهتر بگم، ترکیب خواب فرش رو شنیدین. پس همه می دونیم که توی تمام فرش ها اگر در جهت خواب فرش، به روی فرش دست بکشین چیز عجیبی احساس نمی کنین و بهتر بگم، گره های فرش بلند نمی شن در حالی که اگر در عکس جهت خواب فرش به روی فرش دست بکشین، گره های فرش بلند می شن.

خب تا اینجا که مشکلی نیست. این وضعیت رو در افرادی که باهاشون برخورد داریم زیاد می بینیم. یه عده موافق خواب فرش درون ما هستند که ما از بودن با اونها احساس خوبی داریم و اکثر آدمای نرمال رفیق های خود رو از بین افرادی انتخاب می کنن که با خوابشون هماهنگ باشه، در عوض یه عده آدم هستند که مخالف خواب فرش درون ما هستند که اگر نگوییم اینها دشمن اند برای ما، لااقل می توانیم بگوییم که ما با این آدم ها نمی توانیم به راحتی کنار بیاییم مخصوصا اگر هر دو طرف سعی در دست کشیدن بر روی درون یکدیگر، برخلاف جهت خواب هم داشته باشن.

اینجا یک دسته افراد دیگری هم هستند. آن هم کسانی که عمود بر خواب درون ما بر روی ما دست می کشند. از این عده از افراد می شه به آدمای خنثی یا تقریبا خنثی یاد کرد. یعنی افکار و عقاید و ایدئولوژیک های این افراد چیزی است ما بین افکار ما و افکار ضد ما.

اما همه این ها را خیلی راحت می شه فهمید اما دلیلی که من این همه نوشتم، اینه که یه نتیجه گیری جالب می شه ازاین بحث گرفت. اونم اینه که جامعه موافق ما تقریبا برابر با جامعه مخالف ماست (عرض قالی) اما جالب تر از اون ما بنا به وسعت قالی ای که پهن کرده ایم و به اندازه دو برابر طول آن قالی با افرادی روبرو هستیم که نه مخالف عقاید ما هستند نه موافق آنها (البته به طور صد در صد)، جالب است نه؟ 

مجله