شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩

نمایشگاه مطبوعات-قبل از رفتن

کلمات کلیدی :

خب از آنجا که کسی نظر دیگری نداشت، همین قرار را قطعی اعلام می کنیم:

پنج شنبه. 6 (شش) آبان ماه 1389 (هزار و سیصد و هشتاد و نه). ساعت ده تا ده و نیم صبح. جلوی ایستگاه متروی شهید بهشتی. (همان جایی که برای نمایشگاه کتاب، قرار گذاشته بودیم.) اگر مشکلی پیش نیامد، انشاالله می آیم...

--------------------------------------------------

پانوشت:

1- امیدوارم مثل نمایشگاه کتاب، درهم برهم و شلوغ کاری نشود و بشود استفاده کرد از این آمدن ها...

2- این پست دو بخش دارد. یکی قبل از رفتن به نمایشگاه که این یکی ست، و دیگری بعد از رفتن به نمایشگاه که اگر خدا قسمت کرد و رفتیم و برگشتیم، گذاشته می شود. 

مجله