شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩

حوالی خانه خدا

کلمات کلیدی :شب قدر

این روزها، حوالی خانه خدا، از همیشه شلوغ تر است...

می گویم: خدا مهمانی گرفته.

می گوید: خدا همیشه مهمانی گرفته.

می گویم: پس چرا این روزها همه به یاد مهمانی خدا می افتند؟

می گوید: چون این روزها فرشته ها بیشتر تبلیغ می کنند...

می گویم: یعنی این روزها فرشته ها برای همه کارت دعوت می فرستند؟

می گوید: نه، فرشته ها همیشه برای همه کارت دعوت می فرستند، ولی این روزها، فرشته ها دیگر کارت دعوت نمی فرستند...این روزها، فرشته ها به در خانه دل تک تک آدم ها می روند و آنها را با خودشان می برند حوالی خانه خدا...

می گویم: همه می روند داخل خانه؟

می گوید: همه که نه، ولی از قبل بیشتر می روند.

می گویم، یعنی می خواهم بگویم ولی نمی گذارد بگویم. جلوی دهانم را می گیرد و می گوید: هیس! می شنوی؟ صدای در زدن می آید...

و من با شوق می روم تا درها را باز کنم و آماده شوم برای یافتن نشانی حوالی خانه خدا.

 

 

بعد از نوشت:

ماه رمضان آمد. امیدوارم آخر این سی روز، حسرت به دل نباشیم.

التماس دعا... 

مجله