شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩

آب زنید راه را

کلمات کلیدی :

شمرده ام تمام قدم های مستت را

                                     که بر سر چشمم نهاده ای امشب

عزیز خاطر روزهای مهتابی

                                    چه خوب جا دلت را نهاده ای امشب

***

غروب جمعه این هفته نیز دلگیرست

                                  سپیده سر زده و باز هم نیامده ای

شود که همره چشمان ببینم از ته دل

                                    به میهمانی دوستان خود آمده ای؟

***

دلم دگر ز فروغ ترانه ای خالی است؟

                               برای خاطر خود شعر یاوه می بافم؟

ز شعر در برابر ضحاک پر فتنه

                                ز تار و پود غزل نقش کاوه می بافم

***

مگر که فقر پیش حضرتش جرم است؟

                                  اگر که نه، ما فقیر دیداریم

مگر خودش به گوش ما ننخواند؟

                                 اگر که هان، پس چرا نمی باریم؟

***

به هفت بند وجودم که پر ز رحمت اوست

                                      به مرگ خود قسم و هر چه بر سر اوست

که من به مژده دیدارکی شادم

                                     و راضی ام به تنفس، در هوایی کوست

 

**********************************

باز هم نیمه شعبانی دیگر، و باز هم بهانه ای برای نوشتن از ولی خدا...

گویند که هرکس امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است، و اگر تنها یک دلیل داشته باشم برای طلب طول عمر از خدا، به خاطر این است که نمی خواهم به مرگ جاهلیت بمیرم.

نوشتن متنی طولانی را، می سپارم به سایر دوستان، که لیاقتشان از من بیشتر است... 

مجله