شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۸

خوش به حال بچه مار

کلمات کلیدی :

یه شعر از نیما دهقانی که واقعا حیفم میاد اینجا نذارمش. البته از نیما جان مطلبای دیگه یی هم می ذارم، البته به زودی...

------------------------------------و اما....

نرم نرمک می رسد اینک بهار...

رنگ تازه می زند بر سبزه زار

می شود هنگامه ی گشت و گذار

از ترافیک شب عیدی هوار...

این شده حرف دلم این روزها:

خوش به حال بچه مار   خوش به حال بچه مار

 

توی این وضعیت پوند و دلار...

در می آید دائما از ما دمار

ماربابا صبح ها در گیر کار

مارمادر می رود شب ها شکار

زندکی از این ندیدم ناز تر...

خوش به حال بچه مار   خوش به حال بچه مار

 

این مرفه های ماکسیما سوار

می روند  در ساحل دریاکنار...

عده ای هم مثل ما ها  بی قرار

توی پستو ها...همین گوشه کنار        !    .

مصرعی در بیت بالا حذف شد....

خوش به حال بچه مار   خوش به حال بچه مار!

 

بوی عیدی بوی توپ بوی انار!

بوی کاغذ رنگی و بوی کُنار

بوی  ام شی...بوی گند زهرمار

بوی ترشی سیر در موی نگار

گفت با لب بینی من اینچنین:

خوش به حال بچه مار    خوش به حال بچه مار

 

بوسه مفتی ز چال لپ یار!

دیدن او بی حجاب و بی حصار

لمس اسمایلی زرد گل عذار(smily :)

پشت وب کم  بی هراس از سنگسار

روز بعدش امد این پی ام که : آه....

خوش به حال بچه مار    خوش به حال بچه مار

 

بار عام بی ریای شهردار

کسب رای حداکثر -بی شعار-

هی سفر کردن ز قم تا سبزه وار

کرده این مام وطن" پوشک" ویار

توی این وضعیت محمودوار...

خوش به حال بچه مار    خوش به حال بچه مار

 

سال قبلی سال خوب و ماندگار....

عده ای نشئه و یک عده خمار

ساقی امشب می بده.. پپسی بیار

ابر محنت بر سر دنیا ببار!

خیس شد ساقی و با مغبچه گفت:

خوش به حال بچه مار    خوش به حال بچه مار

 

گیر کردن توی دوران گذار

بین سنت و مدرنیته( 2بار)

حکم اجبار قبول اختیار...

هرمنوتیکی بنابر اضطرار..

کانت هم می گفت در هر منبری...

خوش به حال بچه مار    خوش به حال بچه مار

 

احترام واجب میتی کومان

قافیه ی انتصابی جای " آر"

بحث تجدید نظر در اقتدار...

خربزه دارد بهاران با خیار...

قالب شعر جدیدی ساختم....

خوش به حال بچه مار    خوش به حال بچه مار

 

انقباض دفعی نصف النهار

شوتمان کردند بیرون از مدار

بعد چاوز...شاه ماداگاسکار....

درد مارا نیست درمان الفرار!

وصل مارا نیست هجران...الغیاث...

خوش به حال بچه مار ؟!   خوش به حال بچه مار

 

سیستم نوآوری در احتکار

با شعار هر نفر=یک رانت خوار

اخذ رشوه واسه ی پایان کار

کشور اخلاق و علم و ابتکار

گشته استثنائاً این مصرع چنین:

{...}لق بچه مار!     خوش به حال روزگار

 

شستشوی مغزها در چند بار

بار اول توی تشت دسته دار

بار دوم در اوین بند چهار

توی سطل توی لگن توی تغار

بعد شستن  تازه می فهمی چرا:

"خوش به حال بچه مار   خوش به حال بچه مار"

 

توی کانال یک و پنج و چهار

با دو و شیش و سه و بازم چهار!

یک نفر با وعده های بی شمار...

می دهد امارهای خنده دار

حال کردم...قافیه تکرار شد

خوش به حال بچه مار   خوش به حال بچه مار

 

جُنگ های لوس و جلف و گریه دار

منع پخش  سازهای شبهه دار

کردن دائم به دولت افتخار...

وقت شام و ناشتایی و نهار...

خوش به حال مردمان این دیار....

گور بابای فک و فامیل مار  

خوش به حال بچه مار خوش به حال بچه مار

 

چند دانشجو نما در انحصار

جملگی از زندگیشان شرمسار...

شاعری می گفت با حال نزار...

زیر مشت و سیلی و زیر  فشار

منقطع...آرام...با لحن رمانس:

خوش به حاااال بچه مار....   خوش.... به حال.... بچه مار

 

توی این وضع حمار اندر حمار

شیر تو شیر یمین اندر یسار

ریزعلی انگشت کرده در قطار

حفره ی سد کرده پتروس را مهار

این شده تصمیم کبری تازگی:

خوش به حال بچه مار   خوش به حال بچه مار

 

مار ماهی می کند هی قار قار

شیر ماده می خورد برگ چنار

سگ نشسته توی کارتون خیار

می نویسد گربه هی حرف قصار:

نرم نرمک می رسد اینک بهار....

خوش به حال بچه مار    خوش به حال بچه مار 

مجله