شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٤
ن : م.رجبی

انتها نزدیک است

کلمات کلیدی :شعر، شر های من

ابرها در آسمان تاریکی که من می‌نگرم
کوه، دست بلند کرده تا بردرد دامن‌شان
ماه،‌ تیغی است که بر حال من نیشخند می‌زند
و من راه می‌روم و راه می‌روم و راه می‌روم.

راه سرازیر است و انتها نزدیک
و آنچه در نهایت نصیب ماست
چیست به جز خاکی سرد یا آبی سرد
و یا آتشی که خاکسترمان می‌کند.

من می‌خواهم زندگی کنم و تجربه‌
اما آنچه به من می‌دهند مقررات است
مقرراتی سخت بیهوده، انگار
که جز رعایت مقررات و مرگ
کار دیگری نداریم.

تهران - ۲۴ مهرماه ۱۳۹۴ 

مجله