شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤
ن : م.رجبی

پاییز

کلمات کلیدی :شعر، شر های من، پاییز

پاییز
وعده‌ی برگ‌های خشک و هوای دزد.

پاییز
روزش سرد، ظهرش گرم، شبْ بارانی.

پاییز
بوی ماه مدرسه، بوی درس.

پاییز... نه تابستان نه زمستان، دور از بهار.

در کشور من که بهار ندارد
پادشاه فصل‌ها پاییز است.

یزد- 01/07/1394 

مجله