شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳

تصمیمی برای ترجمه

کلمات کلیدی :ترجمه، ترجمه فرانسه، شعر فرانسه

یک کتاب ارزشمندی در شعر فرانسه وجود داره به نام:

The Penguin Book of French Poetry (1820 - 1950)

کتاب مجموعه ای از بهترین شعرهای فرانسه ست در سال هایی که در عنوان اشاره شده. از اونجا که در زمینه شعر فرانسه مطلب خوب و مدونی در اینترنت نیست، تصمیم گرفتم که کم کم این کتاب رو ترجمه کنم.

 

به زودی ترجمه مقدمه ویلیام ریس رو در وبلاگ منتشر می کنم. 

مجله