شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳

سینماتک کوچک من

کلمات کلیدی :

وبلاگی جدید که سعی می کنم در آن نظراتی به انگلیسی در مورد بعضی از فیلم هایی که می بینم، بنویسم. تمرینی است هم برای نقد کردن هم برای به انگلیسی نوشتن.

My Little Cinemateque 

مجله