شارژ ایرانسل

فال حافظ


پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸

سفری در پیش است...

کلمات کلیدی :

زمان نسبیتی است. یعنی اینکه از روز اولی که به مدرسه رفتم تا الآن، روی تقویم بیشتر از ١۵ سال گذشته، ولی انگار همین دیروز بوده. و از آخرین باری که به زیارت امام رضا رفتیم کمتر از دو سال می گذره، ولی انگار ١٠ سال گذشته...

اگر قسمت باشه، قراره به زودی این ١٠ سال صفر بشه... 

مجله