شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳

رهایم مکن

کلمات کلیدی :شعر، شعر فرانسه، ترجمه، ژاک برل

رهایم مکن.
باید فراموش کرد،
هرآنچه فراموش شدنی است،
هرآنچه که از همین حالا تمام شده است.
باید فراموش کرد آن زمان ها را
که با سوء تفاهم همراه بود،
و زمان های از دست رفته را.
باید فهمید
که چطور می شود
فراموش کرد زمان هایی که کشتند،
- با مطرح کردن چرایی چیزها-
اوقات بسیار خوش را.
رهایم مکن، رهایم مکن، رهایم مکن، رهایم مکن.

من، به تو هدیه خواهم داد
مرواریدهای باران را
که از مناطقی می آیند
که در آنجا باران نمی آید.
من زمین را حفر خواهم کرد
حتی بعد از مرگم
تا تو را بپوشانم
با طلا و روشنایی.
قلمرویی بنا می کنم
که در آن عشق پادشاه است
و عشق حکم می راند
و تو ملکه آن خواهی بود.
رهایم مکن، رهایم مکن، رهایم مکن، رهایم مکن.

برایت ابداع می کنم
کلماتی بی معنی
که تو معنایشان را می فهمی.
برایت خواهم گفت
از عاشقانی که
دیده اند دوبار
برافروختن قلبشان را.
برایت بازخواهم گفت
قصه آن شاهی که
مُرد چون نتوانست
به دیدار تو برسد.
رهایم مکن، رهایم مکن، رهایم مکن، رهایم مکن.

گاهی دیده ایم
زبانه کشیدن آتشِ
آتشقشانی دیرین سال
که همه خفته اش می پنداشتند.
گاهی می شود که
زمین های سوخته
محصول بیشتری بدهند
نسبت به بهترین سال های زراعی شان.
و هنگامی که عصر فرامی رسد
تا آسمان شعله ور شود،
آیا قرمز و سیاه
با هم پیوند نمی خورند؟
رهایم مکن، رهایم مکن، رهایم مکن، رهایم مکن.

دیگر اشک نمی ریزم،
دیگر حرف نمی زنم.
آنجا پنهان می شوم
تا به تو نگاه کنم
که می رقصی و لبخند می زنی،
و تا آوازخواندنت را بشنوم
و خندیدنت را بشنوم.
بگذار که تبدیل شوم
به سایه سایه ات،
به سایه دستانت،
به سایه سگت، اما
رهایم نکن، رهایم نکن، رهایم نکن،
رهایم نکن.

برگردانِ میم. رجبی.


بخوانید، به فرانسه به همراه ترجمه انگلیسی:
https://web.archive.org/web/20080114014949/http://www.grazian-archive.com/quiddity/brel/ne_me_quitte_pas.htm

بشنوید:
http://academics.eckerd.edu/instructor/hillikl/fr.audio301-302/Ne%20Me%20Quitte%20Pas.mp3

ببینید، در یوتیوب:

https://www.youtube.com/watch?v=za_6A0XnMyw 

مجله