شارژ ایرانسل

فال حافظ


پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳

پاییز

کلمات کلیدی :شعر، شر های من

باد
کوچه ها را جارو کرد،
درخت
خیابان را فرش کرد،
پسری عاشق شد
دختری خندید
پاییز آمد.

پنج شنبه 3 مهر 1393 

مجله