شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳

شهر من

کلمات کلیدی :شعر

شهر من
خانه هایش از خشت
مردمانش ز سفال.

شهر من
گاه
می شکاند سر من
گاه می ریزد
جرعه ای آب زلال
در گلوی خشکم.

شهر من
خانه هایش تنها
مردمانش انگار
مال سالی که گذشت
پار یا پیرار.

شهر من
من ز تو می آیم، اما
ز تو هم می گذرم.

یک شنبه 30 شهریورماه 1393 

مجله