شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳

همچون نصیحت

کلمات کلیدی :شعر، شر های من

نباشی
دود و قهوه و شراب
دست کمی از نصحیت ندارند
زود از سر می پرند.

26 شهریور 1393 

مجله