شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳

رفتار نیک

کلمات کلیدی :قاب تصویر، مطایبات فل‌سفیه

این جمله به نظرم از آن جهت درست است که رفتارهای ما در واقع نشان دهنده آن چیزی است که به آن معتقدیم، نه آن چیزی که ادعایش را داریم. 

مجله