شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸

زندگی و پیوندهای شیمیایی

کلمات کلیدی :

چندماه پیش بود که بعد از سال ها شیمی خواندن در مدرسه و دانشگاه به فکر پیوندهای شیمیایی و تشابه آنها در زندگی هایمان افتادم. پیوندهای شیمیایی که من به خاطر دارم یونی، کووالانسی، هیدروژنی و واندروالسی است.

رابطه افراد خانواده رابطه ای کووالانسی است. (بهترین پیوندی که من به خاطر دارم!) رابطه ای قوی و مستحکم که اعضای آن سعی می کنند تا بیشترین وجه و توانی را که برای شکل گیری و بقای خانواده لازم است بپردازند و اگر کسی بیش از اندازه بخواهد چاره ای جز تنها ماندن ندارد زیرا سایر اتم ها در اولین فرصت به سراغ افراد بهتری رفته اند.

رابطه با افراد عادی دور و برمان، رابطه ای واندروالسی است. ما با نیروی ضعیفی (ضعیف نسبت به سایر رابطه ها) در کنار یکدیگر می مانیم ولی این در کنار هم ماندن، خود باعث القای نیروی قوی تری به نام امید به بقای زندگی می شود. در اینجا البته، حق با قوی ترهاست.

رابطه با دوستان صمیمی اکثرا از نوع هیدروژنی است. شما با هر کسی این رابطه را برقرار نمی کنید،‌ اما اگر کردید، محکم پشت سر رفیق هایتان می ایستید و هرچند که برایتان رابطه کووالانسیتان مهم است، اما این پیوند را هم با اتم هایی که هریک عضو مولکول هایی جداگانه هستند برقرار می کنید....آّب مثال واقعا جالبی است. هر مولکول آب، یک خانواده است و در این میان هر O با دو H با پیوند هیدروژنی، به صورت نامرئی به هم متصل اند و در میان خانواده های بسیار این جهان، رفاقت های بسیاری را پدید آورده اند. هرچند که رفاقت اتم ها با یکدیگر، محکم تر از رفاقت ما آدم ها با هم است.

رابطه با دوستان می تواند پیوندی یونی هم باشد. البته دوستانی که با آنها می شوید جمع اضداد. نمی دانم تا حالا چنین رابطه ای داشته اید یا نه، ولی دوستی با کسانی که نظراتی مخالف نظرات شما دارند شکننده است و اگر موقعیتش پیش بیاید و شما را در حلالتان حل کنند،‌ به سرعت به سراغ اصل خود رفته و از هم جدا می شوید...هرچند که گاه بعد از  جدا شدن از حلال، آشتی خواهید کرد.

دشمنی ها اما دیگر پیوند نیست. (هرچند دشمنی یک رابطه است.) دشمنی ها حل نشدن در یک دیگر است. آب در روغن که دیده اید...دقیقا به همین تابلویی که آب روی روغن می ایستد (یا بالعکس؟) دشمنی ها با تمام وجود خود را فریاد می کنند...

اما حیف است که از این مطلب بگذریم و از پیوند ازدواج نگوییم...ازدواج می تواند بسیاری از پیوندها باشد، اما به نظر من بهترین پیوند، پیوندی کووالانسی و متعادل است... پیوندی که سالهای سال نتوان آن را از هم گسیخت، هرچند که رخ دادن کشمکش هایی حتی بین اکسیژن و هیدروژنی که آب را تشکیل می دهند، چیزی طبیعی است.

 

 

نمی دانم شما از این نوشته خوشتان آمد یا نه، و اینکه قبل از این اصلا به چنین چیزی فکر کرده بودید یا نه، اما انصافا این طبیعت هم چیزی جالبی است در زندگی ما آدم ها، اگر دریابیمش...

 

 

----------------------------------------------------

- این وبلاگ را همچنان بنا دارم تا ادامه دهم. البته اگر اتفاق خاصی نیفتد. این چند روز تاخیر هم نه به خاطر تصمیم در بستن وبلاگ، بلکه به خاطر زیاد بودن کارهایی بود که داشتم با کمی چاشنی تنبلی...

-امروز روز دهوالارض هست...روزی که زمین شروع می کند به خشک شدن، و از نظر ما شیعه ها (مسلمان ها؟) اولین مکانی که خشک شده است مکان فعلی خانه کعبه است. به هرحال الله اعلم.

-برای این روز هم پستی جداگانه در نظر دارم که چون هنوز تمام نشده و معلوم نیست تا شب چه اتفاق ها می افتد، فعلا نمی نویسمش... 

مجله