شارژ ایرانسل

فال حافظ


چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۳

استسقای بی خبری

کلمات کلیدی :شعر، شر های من

استسقا گرفته ام
استسقای بی خبری.
سخت تر از تشنگی روزه،
بی خبری است...
و نبودنش،
و نبودن کلماتش.
یک ماه خبر بی خبر،
بی خبر ِ بی خبر،
اما
سختی رمضان تا عید است،
از قدیم گفته اند. 

مجله