شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳

آرام... آرام تر

کلمات کلیدی :شعر، شر های من

آرام.
آرام تر از ابرها
که از فراز ابرهای تیره
به سوی اقیانوس می گذرند...

آرام.
آرام تر از شبنم
که برای فرار از خارها
از کاسه گلی می چکد
تا درون خاک تیره پنهان شود...

آرام.
آرام تر از سکوت
که برای فرار از کلمات
بر لبانم جاریست...

آرام.
آرام تر
آرام تر بزن قلب من؛
چشمان وحشی شان
از کمترین جنبشی،
رم می کنند.


 

مجله