شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳

قول

کلمات کلیدی :سینمای فرانسه، برادران داردن

قول... برادران داردن... فیلمی ساده... آدم هایی پیچیده. 

مجله