شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳

خون خواهی!

کلمات کلیدی :قاب تصویر، نه به اعدام

 

+ منظورم از خون خواهی، قصاص نیست، بلکه عطش مردم برای خشونت و دیدن صحنه اعدام است. 

مجله