شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳

داستان کوتاه تابوت چهارم

کلمات کلیدی :نوشته های من

یک داستان کوتاه نصفه نیمه است که چند شب پیش نوشتمش. تنها خوبیش شاید این باشد که کمی از خوردگی های درونم را کم کرد.

+ روایت داستان شاید ابتدا کمی پیچیده به نظر می رسد، اما واقعا ساده است.

http://www.mediafire.com/download/5oc0pkdi9zee559/Taboute+Chaharom.pdf 

مجله