شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸

از خوبان خدا، هشتمین هم رفت...

کلمات کلیدی :

بچه که بودم، می گفتم مذهب جعفری یعنی چی. بیشتر با شنیدن این اسم یاد سبزی جعفری می افتادم...

مدرسه که رفتم گفتند مذهب جعفری، همان شیعه خودمان است. جعفری هم یعنی منسوب به امام جعفر صادق. و من با خودم می گفتم مگر شیعه نه اینکه علی و مگر نه اینکه امام صادق امام ششم است.

گذشت و گذشت تا اینکه رسیدیم به راهنمایی. گفتند امام صادق،‌ خیلی شاگرد داشته، چندهزار نفر...(با خودمان می گفتیم بارک الله، چه امامی، هزار نفر شاگرد داشته، حالایی ها هزار نفر به حرفشان گوش نمی دهند، چه برسد به شاگردی...)

دبیرستان،‌آن اوایل معلمی داشتیم،‌خدا حفظش کند،‌ که تعریف زیادی از امام می کرد. همه را تعریف کرد...به پاسخ های همان اوایل تا همین اواخر جواب داد و می دهد. نمی دانم اگر او نبود من حالا چه وضعی داشتم، خدا را شکر به خاطر داشتن همچین معلمی.

پارسال داشتم کتاب منتهی الآمال رو می خوندم، خوب بود، ولی چیزی نبود که ندانم،‌البته اینجوری می اندیشیدم.

امسال فکر می کنم هیچ نمی دانم از این امام ها. حفظ کردن داستان زندگی و اسم پدر و مادرها و چیزهای دیگر که به درد نمی خورد...می خورد؟

همیشه این داستان از امام صادق اذیتم می کند که به یکی از اصحاب که از ایران که آمده می گویند برو داخل تنور...خدایا...اگر من بودم می رفتم؟ اگر من باشم می روم؟

می گویند امام صادق بر دو چیز تاکید زیادی داشتند:

به مردم بگویید شفاعت خانواده ما به آنان که نماز را سبک می شمارند (امام نگفتند به آنان که نماز نمی خوانند،‌ گفتند به آنان که نماز را سبک می شمارند، یعنی در حین نماز توجهشان به خدا نیست، یعنی در خواندن نماز اول وقت بی دلیل درنگ میکنند، یعنی نماز را با زیرپیراهنی که جلوی بچه ها هم نمی پوشند می خوانند، یعنی نماز کلاغی می خوانند...یعنی مثل من و شما...)، به آنان بگویید آنان را بهره ای از شفاعت ما در روز قیامت نیست...(یعنی این مردم، که به خدایی خدا خدا کند جزوشان نباشیم) در قیامت ول معطل اند...

و چیز دیگری که تأکید داشتند کسی است که ما بنا به ضرورت خود باید انتظارش را بکیشم (می کشیم؟):

هر کس بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناخته است، به مرگ جاهلیت مرده است!!! یعنی در شرک مرده است، یعنی با آنان که دخترکان بی گناهشان را زنده به گور می کرده اند، فرقی ندارند، یعنی با آنان که بر سر بهترین فرد روزگار کثافت می ریخته اند، لعنته الله علیهم، فرقی ندارند، یعنی با ابولهب فرقی نخواهند داشت، یعنی...

 

چهارشنبه شهادت امامی است که بقای طریقت و آیین اسلامی ما بسته به اوست، شهادت انسانی است معلم، که به شاگردانش می بایست راه های رسیدن به "او" را نشان می داد، شهادت حق طلبی است که مانند همه حق طلبان دیگر جام زهر حق طلبی را و جام شیرین دیدار دوست را نوشید...اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، و آخر تابع له علی ذلک، ‌اللهم العنهم جمیعا...خدایا لعنتت را (می گوییم خدایا تو لعنتت را بفرست نه اینکه ما لعنت کنیم، چون ممکن است خودمان هم شامل این لعنت باشیم، خدای نکرده) خداوندا لعنتت را بر اولین کسی که در حق محمد و خاندانش ظلم کرد بفرست، و همچنین تا آخرین نفری که بر آنان ظلم خواهد کرد، خدایا همه شان را لعنت کن...

 

پ.ن. دو روز بعد از شهادت امام ششم،‌ جمعه هست، هرچند که امیدمان از هروقتی برای ظهور کمتر است، اما از خدا می خواهیم که ظهور آقا در دلمان را شاهد باشیم، امید و آمین. 

مجله