شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢

پیچیده در انزوا

کلمات کلیدی :من و تنهایی

هرچه قدر تنها بودن در لحظه های کتاب خوانی خوب است، پیاده روی های تنهایی، وحشتناک دلگیر است... وقتی دلت گرفته و سرگردانی بین ماندن در اتاق و پیاده روی، و برای تنوع هم شده پیاده روی را انتخاب می کنی، و وسط راه باران می گیرد، و مجبوری بین برگشتن یا تا آخر رفتن انتخاب کنی، اینجاست که با برگشتنت می فهمی هرچه قدر هم که تنهایی را دوست داشته باشی، برای زیر باران رفتن و تا آخر دوام آوردن، به یک همراه نیاز داری. 

مجله