شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸

بر شما باد به کشف جهان + مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه

کلمات کلیدی :

حتما همه می دونین که در سال نجوم هستین. گفتم برای این سال و برای نجوم چه کار می شه کرد که هنوز توی ایران کسی نکرده باشه. در بین کارهایی که ممکن بود من گذاشتن عکس را انتخاب کردم. عمس هایی که ناسا هر روز به همراه توضیحی در سایتی قرار می دهد. دیدم واقعا جای خالی این عکس ها در میان وبلاگ ها و سایت های ایرانی خالی است، به همین خاطر وبلاگ تصویر روزانه نجومی را راه انداختم. امیدوارم کار مثبتی باشد در راستای شناسایی علم نجوم به مردم.

------------------------------------------------------------------

هر کار کردم، نشد که از خیر این شعر زیبای شیخ بهایی بگذرم.

تا کی به تمنای وصال تو یگانه                 اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

خواهد که سرآید غم هجران تو یا نه         ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

                         جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

رفتم به در صومعه عابد و زاهد                دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد

در میکده رهبانم و در صومعه عابد           گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

                          یعنی که تو را می‌طلبم خانه به خانه

روزی که برفتند حریفان پی هر کار           زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار

من یار طلب کردم و او جلوه‌گه یار            حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار

                          او خانه همی جوید و من صاحب خانه

هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو        هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو

در میکده و دیر که جانانه تویی تو             مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو

                             مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه

بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید      پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید

عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید         یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید

                             دیوانه منم، من که روم خانه به خانه

عاقل به قوانین خرد راه تو پوید                  دیوانه برون از همه آئین تو جوید

تا غنچهء بشکفتهء این باغ که بوید            هر کس به طریقی صفت حمد تو گوید

                             بلبل به غزل خوانی و قُمری به ترانه

بیچاره بهایی که دلش زار غم توست         هر چند که عاصی است ز خیل خدم توست

امید وی از عاطفت دم به دم توست           تقصیر "خیالی" به امید کرم توست

                            یعنی که گنه را به از این نیست بهانه

دانلود این شعر با صدای مختاباد 

مجله