شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢

کلاغی سفید

کلمات کلیدی :شعر، عطار نیشابوری، شر های من

نه در مسجد گذارندم که رند است

نه در میخانه کین خمار خام است

میان مسجد و میخانه راهی است

بجوئید ای عزیزان کین کدام است

 عطار

 +یکی کلاغ سفید بود، نه پیش کلاغ ها جایی داشت که سفید است، و نه پیش کبوتران که کلاغ است...

 +داغ دل همه ما کلاغان سفید این است: نه در مسجد می گذراندمان، نه در میخانه... این میان راهی هم پیدا نمی شود که نمی شود جناب عطار.

+ ای -----!

+ هوا ابریست لیک باردار باران نیست،

که هرچه ماتم و اندوه و تمنای من است! 

مجله