شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢

همه، اوست!

کلمات کلیدی :شعر، مولوی، عید رمضان

خورشید و ستارگان و بدرما اوست
بستان و سرای و صحن و صدر ما اوست
هم قبله و هم روزه و صبر ما اوست
عید رمضان و شب قدر ما اوست
مولوی.
 

مجله