شارژ ایرانسل

فال حافظ


یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢

لقای «او»

کلمات کلیدی :شب قدر

بگو در زمین بگردید، و ببینید چگونه آفرینش را پدیدار کرد، پس خدا همانگونه آخرت را پدیدار می کند که او بر هرچیزی توانا است. هرکه را خواهد عذاب کند و هرکه را خواهد رحمت دهد و همه به سوی او بازمی گردند. و شما نه در زمین و نه در آسمان ناتوان نیستید، و دوست و یاوری از برای شما نیست، جز خدا. و کسانی که نشانه های خدا و لقای او را منکر شدند، نومیدند از رحمت من، و برای آنان عذابی دردناک درپی است.
قرآن مجید- سوره عنکبوت- آیات 20-23

امّا بعد، خداوند ستمکاران روزگار را شکست نداده، جز آنکه نخست آنان را لختی مهلت داده، و درِ آسایش به روی‏شان گشاده. و شکست هیچ مردمی را نبسته، جز از پس آنکه گَرد سختی و بلا بر سرشان نشسته. پس در کمتر آن دشواری که از آن استقبال کردید و اندک آن سختی که بدان پشت سرنهادید، مایه عبرت است. نه هر که دلی دارد، بخردی داننده است و نه هر که گوشی دارد نیک شنونده است، و نه هر که دیده ‏ای دارد بیننده است. در شگفتم و چرا شگفتی نکنم از خطای فرقه ‏های چنین، با گونه گونه حجّتهاشان در دین. نه پی پیامبری را می‏گیرند و نه پذیرای کردار جانشینند. نه غیب را باور دارند، و نه عیب را وامی‏گذارند. به شبهت ها کار می‏کنند و به راه شهوتها می‏روند. معروف نزدشان چیزی است که شناسند و بدان خرسندند، و منکر آن است که آن را نپسندند.
نهج البلاغه- خطبه 87- ترجمه شهیدی

ای صاحب جلال و اکرام، سببی ساز تا دیدار تو را دوست بدارم و تو نیز دیدار مرا دوست بداری، و دیدارت را راحتی برای جان من قرار بده، و دیدارت را گشایشی و کرامتی برایم قرار ده... ای "الله"ِ ما، مرا متصل کن به صالحانی که گذشته اند، و صالحی که می آیند و مرا در طریق آنان قرار ده.
ای "الله"ِ ما، از شر تنبلی و سستی و اندوه و ترس و بخل و بی خبری و سخت دلی و خواری و فقر و تنگدستی، و از هر بلا و هر فساد -چه پنهان و چه پیدا- به تو پناه می برم. و پناه می برم به تو از نفسی که قانع نیست، و از شکمی که سیری پذیر نیست، و از قلبی که خاشع نیست، و از دعایی که نیوشا نیست، و از عملی که سودمند نیست.
دعای ابوحمزه ثمالی منتسب به علی بن الحسین (ع) 

مجله