شارژ ایرانسل

فال حافظ


شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢

گذشتنی غم انگیز

کلمات کلیدی :شعر، شر های من

دیروز،
پس از سالها
به شهرمان برگشتم.
دیدم،
کوچه های خلوت آشنایی را
بزرگراه غریبگی کرده اند.
دلم، گریه اش گرفت.

امروز،
با سرعت 120 آدم در ثانیه
از بزرگراه گذشتم.
دلم؟ دیگر مرده بود.

فردا،
حتما با سرعت یک آدم در ابدیت،
از کنار خودم می گذرم.

22/04/1392 - یزد 

مجله