شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
ن : م.رجبی

دیوانه و زنجیر

کلمات کلیدی :قاب تصویر

وقتش هنوز نشده... دیوانه ای هستیم که در زنجیر خوشتریم، هنوز! 

مجله